Archive for octombrie 2021

Punctul pe „I”.

octombrie 26, 2021

Motto:

” Cine uita, nu merita”( Nicolae IORGA) .


” Călătorii geodezice militare – militari de operetă

       Militari de operetă

       De la clasa palatină la Academia de Științe ale Securității Naționale

            Moto: ORDIN CĂTRE ARMATĂ

       „Ostaşi,
       V-am făgăduit din prima zi a noii Domnii şi a luptei mele naţionale să vă duc la biruinţă; să şterg pata de dezonoare din cartea Neamului şi umbra de umilire de pe fruntea şi epoleţii voştri.

       Azi, a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor strămoşeşti şi a Bisericii, lupta pentru vetrele şi altarele româneşti de totdeauna. Ostaşi, Vă ordon: Treceţi Prutul!

       Sdrobiţi vrăjmaşii din răsărit şi miazănoapte. Desrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi. Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile voastre.

Ostaşi,

Plecaţi azi pe drumul biruinţelor lui Ştefan cel Mare ca să cuprindeţi cu jertfa voastră ceea ce au supus strămoşii noştri cu lupta lor. Înainte. Fiţi mândri că veacurile ne-au lăsat aci straja dreptăţii şi zid de cetate creştină. Fiţi vrednici de trecutul românesc.

       Ostaşi,

       Înainte. Să luptaţi pentru gloria Neamului. Să muriţi pentru vatra părinţilor şi a copiilor voştri. Să cinstiţi prin vitejia voastră amintirea lui Mihai Vodă şi a lui Ştefan cel Mare, a martirilor şi eroilor căzuţi în pământul veşniciei noastre cu gândul ţintă la Dumnezeu.

       Să luptaţi pentru desrobirea fraţilor noştri, a Basarabiei şi Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vieţii şi a căminurilor batjocorite de păgâni cotropitori.

Să luptaţi pentru a ne răzbuna umilirea şi nedreptatea. V-o cere Neamul, Regele şi Generalul Vostru.

       Ostaşi,

Izbânda va fi a noastră. La luptă.

Cu Dumnezeu înainte!

General Ion Antonescu, 22 iunie 1941”>>

            Scriam noi despre dinastia de Hohenzollern-Sigmaringen (cine vrea să recitească, v. AICI)… Ajungem la pruncul Mihăiță… Și tăticul se gândea din timp cum să facă, așa încât, generație de militari, să urmeze și pruncușorul gângăvit un liceu (aproape) militar, așa cum făceau toți prinții caselor regale, dar lângă fusta mămițicii. În România existau licee militare încă din 1912.

       În 1932, tăticul, veșnicul călălător de noapte după prostituate, regele Carol al II – lea, încredinţa unei comisii o sarcină „nașpa”: să măture ţara-n lung şi-n lat, dar nu prin toate cătunele, fiți liniștiți, şi să-i găsească pe cei care-aveau să fie elevi în „clasa palatină”, clasă de liceu special, înfiinţată pentru viitorul rege Mihai, pe-atunci un copilaș de 11 ani, deosebit de ceilalţi prin titlul de „Mare Voevod de Alba Iulia”. Ce-ar zice prinții din monarhia Marii Britanii?

       Carol al II – lea îşi dorea ca fiul său să nu înveţe într-un liceu militar cu toți colegii, ci să stea la palat, în București, alături de doar câțiva reprezentanţi ai tuturor categoriilor sociale, proveniţi din toate provinciile istorice şi cuprinzând şi câte un exponent al celor două minorităţi conlocuitoare mai numeroase, maghiară şi germană, cu toate că și evreii și romii (foștii țigani) erau destul de numeroși!

       Clasa urma să fie alcătuită din elevi din promoţia lui Mihai, „buni la minte şi la trup“, dintre cei cu media 10 la admiterea în liceu, şi să funcţioneze într-un pavilion din incinta Palatului Regal. Avea să aibă caracter mixt, între liceu civil şi liceu militar, integrată Colegiului Naţional „Sf. Sava“ din Bucureşti, dar condusă de ofiţeri.

       Pe-atunci, liceul dura opt ani, urmând celor patru ani de şcoală primară pe care voievodul îi făcuse (tot) în particular cu profesorul Nicolae Saxu. Alcătuită la iniţiativa lui Carol şi sprijinită de Dimitrie Gusti, ministru al Instrucţiunii Publice, „clasa palatină“ a funcţionat în perioada 1932-1940 şi a suferit pe parcursul anilor mai multe modificări de componenţă, astfel că paisprezece elevi au fost, pentru o perioada mai scurtă sau mai lungă, colegi cu viitorul monarh.

       Și nu ne interesează legea prin care a devenit voievod, dar noi mergem mintenaș la dicționar: „VOIEVÓD, voievozi, s. m. 1. (În Evul Mediu) Titlu purtat de domnii Moldovei și Țării Românești, precum și de conducătorul Transilvaniei (sec. XII -1541); domn, vodă; p. ext. principe; persoană care avea acest titlu. 2. (Înv.) Comandant de oaste; căpitan. ♦ (În credința ortodoxă creștină) Căpetenie a cetelor de îngeri. 3. Mai-marele unei cetăți, al unui ținut; guvernator; p. ext. boier de rang mare. 4. Căpetenie a unei cete sau a unui sălaș de țigani. [Var.: voivód s. m.] – Din sl. vojevoda. Sursa: DEX ’09 (2009).”

Vara, la ora de pregătire militară la liceul militar Mânăstirea Dealu, doar pentru impresie artistică (fotografie din colecția colonelului Crintea; uitați-vă la picioarele lui și la picioarele celorlalți și dacă obsevați oarece, gândiți-vă, că atunci nu exista photoshop-ul)

       Facem o observație necesară. Nu știm din al cărui ordin sau la inițiativa cui, dar de la minister s-a ordonat, în august 1932, iar comandantul liceului militar Mânăstirea Dealu l-a înmatriculat pe „Marele Voievod de Alba Iulia” ca „elev onorific”, în toamna anului 1932, apoi i s-au acordat gradele onorifice succesive, mereu superioare celor de o vârstă cu el din anul respectiv, fără ca omul să vadă măcar liceul! Și a fost adus și puștiul o dată, la 25 octombrie 1937, de ziua sa, a fost îmbrăcat în uniforma de elev, a s-a realizat fotografia de mai sus cu „colegii”, după care i s-a citit ordinul ministrului apărării de înălțare la gradul de  sublocotenent, așadar la împlinirea vârstei de 16 ani. Ceilalți elevi erau avansați la acest prim grad de ofițer după absolvirea liceului militar, apoi și a unei școli militare de ofițeri. Așa că totul a fost la „fără frecvență”, nici măcar la forma de acum de „învățământ la distanță”! Dar noi continuăm cu circul clasa palatină….

       Credeau unii că prin intermediul clasei palatine, Mihai urma să îşi cunoască ţara. Oare nu mai bine procedează coroana britanică, cea care îi trimite în unitățile militare pentru a mânca, a dormi, a se antrena împreună cu toți ceilalți militari?

       Și presa, cântătoare de ode și atunci, scria de bine! Ziarul „Albina“ publica un articol în 1933, în care motiva, probabil nu pe de-a moaca, înfiinţarea şcolii de la palat: „Înainte vreme, prinţii învăţau şcoală singuri, cu profesorii lor. De mici, copiii erau crescuţi cu guvernante şi profesori care-i învăţau limbi străine şi cunoştinţe necesare oricărui om luminat. Prinţul sta în palat departe de popor şi de ţară, pe care nu o cunoştea totdeauna bine. Cu totul altfel înţelege M. S. Regele ca să înveţe şcoală Fiul său. El doreşte ca Voevodul să nu fie despărţit niciun moment, cunoscând oamenii şi obiceiurile ţării. De aceea, Voevodul Mihaiu învaţă la fel ca şi ceilalţi elevi din ţară, din aceleaşi cărţi şi cu aceiaşi profesori. Profesorii marelui Voevod sunt adunaţi de la liceele din Bucureşti, astfel că nu este nicio deosebire între El şi alţi şcolari de vârsta lui. (…) Şcoala aceasta anume a fost alcătuită în aşa chip, pentru ca Voevodul să fie pus prin colegii Săi în legătură cu ţara. Voevodul Mihaiu trăeşte alături cu un fiu de plugar sărac, cunoscând astfel viaţa şi sufletul lui. De asemenea, el va cunoaşte firea şi obiceiurile colegilor lui unguri şi saşi fiindcă mâine când va fi Rege va trebui să cunoască bine poporul pe care-l va conduce. Clasa Voevodului Mihaiu reprezintă ţara întreagă, fiindcă ea cuprinde şi pe săraci şi pe bogaţi, şi copiii de la sate şi de la oraş, şi români şi ­străini“. Păi, măi ziariștilor, cum să numești tu „străini” pe ungurul și pe maghiarul din România, când uite, în 2014, cu ajutor sau fără, românii au ales un neamț președinte, care a stat și „de veghe” la căpătâiul decedatului Mihai și a scris și gânduri mai profunde despre armată decât Carl Philipp Gottfried (Gottlieb) von Clausewitz, cel ce este studiat în toate academiile militare?

       Nu mă credeți? Citiți: „Armata? O pierdere de vreme! În armată începi să coși singur un nasture, să-ți coși o cămașă. Sunt singurele lucruri pe care le-am învățat în cazarmă.” (Klaus Werner Iohannis, președintele României și acum comandantul suprem al Armatei – cartea autobiografică „Pas cu pas”, autor Klaus Iohannis, editura „Curtea Veche”, 2014; vezi AICI). Și îi răspunde imediat Ion Grigore „Ce poți spune despre o asemenea afirmație total nefondată? A jignit tot personalul U.M. 01081 Craiova, unde a făcut armata. Și știți de ce? Această unitate pregătea specialiști de transmisiuni pentru marile unități. Știți ce specialitate a avut domnul>>? CLC-ist (pentru cunoscători), unde erau repartizați toți cei care nu aveau ,înclinații (ca să fiu finuț și să nu zic nepricepuți sau mai rău) pentru specialitățile de frunte. Dar pentru el este ușor să arunce cu noroi în cei din jur. Asta face și acum când este mare>>…”

       Deşi cei mai mulţi dintre elevi s-au adunat la Palat încă din toamna lui 1932, deschiderea oficială a clasei a avut loc la 30 ianuarie 1933, alcătuită fiind, la acel moment, din nouă şcolari: voievodul Mihai, un fiu de ofiţer activ, reprezentând armata, un fiu de mecanic de locomotivă, reprezentând muncitorimea, un fiu de librar, reprezentând comerţul, doi fii de avocaţi, reprezentând profesiile liberale, un fiu de ţăran din Basarabia, un fiu de ţăran din Ardeal şi un fiu de factor poştal din Muntenia.

       În anul şcolar următor, 1933-1934, are loc prima schimbare în structura clasei – iese un elev şi intră alţi patru (unul reprezentând Banatul, al doilea – Bucovina, al treilea – etnia germană, al patrulea – etnia maghiară). Modificarea majoră de componenţă are loc, însă, la finalul clasei a V – a de liceu – din pricina unei reduceri bugetare, mulţi dintre elevii palatini părăsesc clasa, foarte puţini vin în loc, astfel că în 1940 dau bacalaureatul numai patru inşi – voievodul Mihai, Mircea Ionniţiu (a părăsit România în 3 ianuarie 1948, în trenul regal, odată cu familia regală a României), Costache Malaxa (fiul industriaşului „sărac” Nicolae Malaxa) şi Walter Heltmann (sas, fiu de profesor din Brașov, retras pe la Tübingen, pe lângă fostul principat de 905 kmp, Hohenzollern-Sigmaringen). Dacă ar fi fost atunci Universitatea particulară „Spiru Haret”…. urma și Mihăiță facultatea…

Catalog împuținat în ultimul an școlar

       Așadar, în 2017, după decesul Regelui Mihai I al României, singurul supraviețuitor al Clasei Palatine a rămas Lascăr Zamfirescu. Merită să amintim și alți colegi. Helti, adică Walter Heltmann, de care am amintit, locuia de ani buni în Germania, la Tübingen. Radion Chiaburu, fiul de basarabean, trăia într-un apartament simplu din Drumul Taberei (că parcă noi, tot pe acolo, trăim în apartamente „complicate” sau „complexe”). Omul ținea secret totul și nu arăta nimănui un album cu fotografii, învelit în piele de Córdoba, lăudându-se că „Multe dintre fotografiile pe care le am în album sunt făcute de Iosif Berman“ (evreu moldovean, a  lucrat ca fotoreporter alături de jurnaliștii Brunea Fox și Geo Bogza; a fost fotograf de teren al sociologului Dimitrie Gusti și fotograful oficial al Curții Regale).

       Și Radion se laudă că părinții săi locuiau aproape de palatul regal. V-ați prins ce însemna „poporul”? Şi omul își mai amintește cum „colonelul Pălăngeanu făcea în fiecare dimineaţă o jumătate de oră de înviorare cu voievodul, mă chema şi pe mine, ca să nu fie singur. După ore, la fel – un profesor făcea meditaţie cu voievodul şi veneam şi eu la meditaţii“. Așadar, ăsta nu putea învăța singur! Cred că un sergent destoinic era mai bun la înviorare decât un colonel! Vă dați seama cine o fi fost acest colonel și ce merite avea dacă era „bun doar la înviorare”?

       Alt coleg, Lascăr Zamfirescu, nepot al scriitorului Duiliu Zamfirescu şi fiul diplomatului Alexandru Zamfirescu (tot din popor!), zice c-a fost coleg cu viitorul rege Mihai din clasa a V – a, în toamna lui 1936, când tatăl l-a trimis acasă, în România, să-şi continue studiile, până la finalul clasei a VII – a. Și fiul de diplomat mergea cu Mihai și cu mama vara  la Florenţa, că „eu stăteam vara la tata, la Roma, unde era el ambasador. Muică, ce se plimba poporul! Şi a primit telefon: «Trimite pe băiat aicea». Şi m-am dus. Am stat vreo două-trei săptămâni la Villa Sparta. Mergeam la muzee, ne plimbam, iar regina stătea şi vorbea cu noi”.

 1 – Ion Chirescu, profesor de muzică şi desen, 2 – preotul Nicolae Popescu, profesor de religie, 3 – Gheorghe Lazăr, profesor de istorie, 4 – Léon Thévenin, profesor de franceză, 5 – Cristian Musceleanu, profesor de fizică-chimie, 6 – Ion Bratu, profesor de matematică, 7 – viceamiralul Preda Fundăţeanu, director de studii, 8 – Maiorul Mircea Tomescu, subdirector al şcolii, 9 – Alexandru Mumuianu, profesor de botanică, 10 – elevul Gheorghe Grămadă, 11 – elevul Ştefan Popescu, 12 – elevul Radion Chiaburu, 13 – voievodul Mihai de Alba Iulia, 14 – elevul Mircea Ionniţiu, 15 – elevul Walter Heltmann, 16 – elevul Gheorghe Duşa, 17 – elevul Dan Cernovodeanu, 18 – elevul Ion Dinulescu, 19 – elevul Ioan Jurchescu, 20 – elevul Ivan Paul Kovacs

       Și cred că profesorul de muzică și de lucru manual nu a fost compozitorul și viitorul profesor universitar și mare dirijor de cor Ioan D. Chirescu. Bine că nu s-au gândit să-l aducă profesor de istorie pe Nicolae Iorga, cel care preda istorie și la Școala Superioară de Război!

Agerpress: Ne facem că „dirijăm” măsurările topografice (sau „Mihai, fă-te că lucrezi!”)

       Și legile și regulamentele militare sunt făcute pentru oamenii normali, precum mareșalul Ion Antonescu, cel care conform misterelor istoriei poate fi erou patriot sau criminal de război, dar elogiat în arhivele miliare ale Israelului, iar la noi scos brutal din cărțile de istorie, cel care a participat la cel de-al doilea război balcanic și la cele două războaie mondiale.

       Ion Antonescu (1882-1946), ofițer de carieră, a îndeplinit funcții importante în armată și în statul român, printre altele  atașat militar la Londra și Paris, comandant al Școlii Superioare de Război, șef al Marelui Stat Major și ministru de război, iar din 4 septembrie 1940 până în 23 august 1944 a fost prim-ministru al României și Conducător al Statului. A fost predat rușilor pentru „a scoate totul de la el”, apoi judecat, condamnat la moarte și împușcat de comuniști, ceea ce era un semnal pentru înlăturarea din armată, condamnarea și arestarea celor mai buni ofițeri ai armatei române, care au luptat și pe fronturile din est și pe fronturile din vest, mulți fiind luați prizonieri de armata sovietică inclusiv între 23 august și 12 septembrie 1944!

Mareșalul Ion Antonescu

       Tatăl său, Anton Vasiliu, militar de carieră, a participat la la Războiul de Independență din 1877, fiind recompensat cu medalia „Apărătorii Independenței”, „Crucea Trecerii Dunării”, „Medalia Comemorativă Rusă” și Ordinul „Stanislav” clasa a III-a. Ion a urmat liceul Militar de la Craiova (1898-1902). A luat premiul I în fiecare an, iar la terminarea școlii numele său a fost înscris pe placa de onoare ca șef de promoție. A urmat apoi Școala specială de cavalerie din Târgoviște (19051906).

       A absolvit Școala Superioară de Război din București (1909-1913) cu gradul de căpitan, Școala de observatori aerieni (1912-1913), iar după Primul Război Mondial a urmat un stagiu de pregătire la Academia Militară Saint-Cyr din Franța.

Dacă în 1906 obținuse gradul de sublocotenent, la 22 august 1941 e avansat la gradul de mareșal, așadar după 35 de ani de carieră militară. Pentru comparație, regele Mihai, fără vreo facultate urmată, fără studii militare, a fost „înălțat” la gradul de  mareșal la 8 noiembrie 1941, fiind și decorat de Consiliul de Miniștri cu toate cele trei clase ale Ordinului Mihai Viteazul, fiind singurul deținător în această situație, alături de mareșalul Ion Antonescu. Și în 1989 a semnat declarația de la Budapesta, de care am mai scris! Oare care e gratitudinea poporului român față de eroii săi? Și armata română i-a dat onorul…

Mihai, mareșal la 21 de ani

Și acum vă promisesem alte exemple! Și ca să fii credibil, nu devii colonel precum prințul Duda sau Radu. Asta deoarece trebuie șă te integrezi militar cu armata țării, cu ofițerii ei.

       Și dăm exemple doar din monarhia Marii Britanii. Prinț de Wales (Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, n.  1948Londra), moștenitor al tronului Regatului Unit, după terminarea facultății, s-a înrolat în armata britanică. În martie 1971, a început să se antreneze în cadrul forțelor aeriene, pentru a deveni pilot. În septembrie 1971 și-a început cariera în Marina Regală, unde a rămas până în 1976. A fost și pilot de elicopter. Mihai a făcut vreo facultate? A servit în armată? Nem! Nicht! Not!

Charles

Charles, la marină

Și Charles are doi fii,  William (n. 1982) și Henry („Harry”, n. 1984). Și așchia nu sare departe de trunchi! Prințul William, duce de Cambridge, upă facultate, se înrolează în armată. În 2006 este numit locotenent în regimentul de cavalerie Blues and Royals, unde activează alături de fratele său, iar doi ani mai târziu își obține brevetul de aviator după terminarea antrenamentului la Colegiul Royal Air Force din Cranwell. În 2008 se antrenează câteva luni și în cadrul Marinei Regale, iar din 2009, se transferă la Royal Air Force, unde este înaintat în gradul de locotenent de zbor. Între 2010 și 2013, este pilot în cadrul Forțelor de Căutare și Salvare. Au  depășit demult 21 de ani și nu sunt mareșali!

Prințul William

William

Aviatorul William

            Prințul Harry, Duce de Sussex,  spre deosebire de fratele său mai mare, Prințul William, a evitat să urmeze universitatea preferând să urmeze pașii unor numeroși bărbați din familia regală prin înrolare în armată. El a fost pus în funcție ca locotenent secund în Albastru  Regal (Blues and Royals) din cadrul Regimentului de Cavalerie, servind temporar alături de fratele său, și terminându-și antrenamentele ca comandant de tanc. A fost militar timp de 77 de zile pe linia frontului în Războiul din Afghanistan, dar a fost adus rapid în Marea Britanie după ce mass-media americană a făcut publică prezența lui acolo. Cei doi locotenenți, iar Mihăiță mareșal la 21 de ani!

Prințul Harry pe front

       Dar să revenim la noi. Primul care a avansat generalii revoluției a fost Ion Iliescu. La evenimentele din decembrie își chemase bătrânii generali pensionari și i-a pus în funcții cheie. Mulți aveau studii prin est, unii colaboraseră „prea mult” cu prietenii din țara comunismului, cea cu „marea revoluție din octombrie, care a avut loc în noiembrie”!

Dar Prințul Radu a dobândit o licență de la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Ăsta vizează doar nadirul adică se uită numai în sus! Se zice că în 2002 a absolvit Colegiul Național de Apărare din România, precum și Colegiul George C. Marshall, din GarmischGermania. Adică a fost coleg cu cineva? Și știți că și Udrea, și Eba, au absolvit acest colegiu din București? Au fost ăștia la cursuri în amfiteatru? Au lucrat măcar pe hartă? Au pus vreodată masca pe figură? Au săpat un locaș individual? Au făcut un marș forțat?        Au scos din apă vreun inundat, au deszăpezit o casă a unor bătrâni sau s-au plimbat ca Ponta doar cu barca trasă de jandarmi? În august 2004 a participat în cadrul programului de două săptămâni pentru Senior Executives în securitate națională și internațională al școlii de administrație „John F. Kennedy” a universității Harvard din S.U.A. Cum naiba poți învăța în două săptămâni? Și-a cam scos di CV unele chestii… A făcut vreun camarad un marș forțat cu el? De câte ori o fi pus ăsta masca pe figură sau s-a trântit la pământ când a zis sublocotenentul instructor „aviația inamică!”?

Colonelul de mucava Duda

            Dar degringolada în apărarea națională începe cu Băsescu, ajutat de Oprea! Ce integrale sau diferențiale, ce jocuri de război pe hartă, ce trageri la Cincu, la Babadag sau la Capu Midia, ce lansări de rachete la Bakonur, ce calcule de traiectorii, ce lansări cu parașuta din aeronavă, ce cursuri de supraviețuire în păduri sau în deșert, ce urcări pe coame de munți? La Academia Militară se crease Colegiul Militar. Cursuri de masterat aveau să fie urmate nu numai de militari, ci și de „civili”, politicieni care urmau să hotărască soarta țării în domeniul apărării. Se mai creaseră asemenea cursuri de „securitate națională” și pe lângă Academia ce pregătește cadre pentru SRI! Și unii nici nu dădeau pe la cursuri, precum ministrul finanțelor Teodorovici, căruia i s-a adus diploma la birou! E singurul care a fost corect și a recunoscut! Respect! A fost cineva judecat pentru așa ceva? Asemenea cursuri au făcut și Elena Udrea și Elena Băsescu, zisă Eba, care măcar ar fi trebuit să dea un test de gramatică! Ba la colegiul de apărare trebuia să țină cineva din armie cursuri de ziaristică și atunci a fost făcut ofițer, fără o zi de armată, piteșteanul Turcescu, poate doar că avea în comun cu Ion Antonescu locul de naștere…

Turcescu, un colonel făcut la apelul de seară

Și degringolada avansărilor a început cu tonul la cântec dat de Băsescu, cel care la alegeri „bătuse” un profesor universitar de drept!

Băsescu, avansator de generali

       În Regatul României, în perioada 1944-1947, fuseseră avansați la gradul de general cu patru stele (atunci general de armată), șapte generali, respectiv Mihail Gheorghe (11 oct.1944), Avramescu Gheorghe (noiembrie 1944), Bărbuneanu Petre (8 iun. 1945), Racoviță Ioan Mihail (1 apr.1946), Lascăr Mihail (22 aug.1947), Atanasiu Vasile (27 dec.1947).

       În socialismul ăla criticat de TVR, au devenit generali de armată doar  șapte generali, în perioada R.P.R. patru – Vasiliu-Rășcanu Constantin (948), Emil Bodnăraș (1951), Iacob Teclu (1958) și Leontin Sălăjan (1959) avansați de Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar în perioada R.S.R. trei generali, respectiv Ion Ioniță (1971), Ion Tutoveanu (1965) și Dumitru Dămăceanu (în rezervă, 1974), avansați de Nicolae Ceauşescu.

            Și a venit rândul lui Ion Iliescu, cel care în mai multe perioade a avansat la gradul de general cu patru stele 25 de generali, respectiv pe Vasile Milea – postmortem și pe Nicolae Militaru (28 dec. 1989), Aron Mihai (30 dec. 1989), Stănculescu Victor-Atanase (1991), Ionel Vasile (1994), Paul Romano Cheler (1994), Dumitrescu  Emil (Cico) (1995), Bucșe Gheorghe (2001), Cioflină Dumitru (2000), Dănescu George-Ioan (2002) Șchiopu Nicolae (2002), Penciuc Dumitru (2003), Păștinică Nicolae (2003), Ardelean Virgil (2004), Berechet Nicolae (2004), Popescu Ion (Gioni) (2004), Rudencu Corneliu (2004), Costache Tiberiu (2004), Bădălan Eugen (2004), Iliescu Dumitru (2004), Ghitaș Ioan-Gavril (2004), Arsenie Valentin (2004), Bârloiu Viorel (2004), Cândea Vasile (2004), Rus Iosif (2004).

            Între legislaturile lui Ion Iliescu, Emil Constantinescu, cel învins de „sistem” și cel  care m-a avansat și pe mine general de brigadă în 1997, a fost mai ponderat, avansând la gradul de general cu patru stele șapte generali, respectiv pe Gârbea Titus (în retragere, la împlinirea venerabilei vârste de 105 ani, 1998), Degeratu Constantin (2000), cel care a condus-o la doctoratul în științe militare pe Elena Udrea, Mureșan Mircea (2000), Popescu Mihail Eugen (2000), Dragnea Marin (în retragere, 2000), Spiroiu Nicolae (2000) și Ilina Decebal (2000).

            Și acum e acum! Cei mai mulţi generali au primit cea de a patra stea în mandatele lui Traian Băsescu. Adică tocmai de cel care spunea ziariștilor în 2005 că e uimit de numărul mare de generali existent în armata română, respectiv 126, spunând că  în Irak, „cei 200.000 de soldaţi americani au fost comandaţi în total de patru generali.”

Dar marinarul a uitat cele spuse și deţine un record foarte greu de egalat,  acordând pe timp de pace câte trei stele unor generali, în maxim 7 ani (lui Marcel Opriş, şeful STS care l-a ajutat în alegeri de două ori, câștigând 4 stele în 7 ani,  Silviu Predoiu actualul director al SIE, Lucian Pahonţu, şeful SPP, Costică Silion, fost şef al Jandarmeriei române, lui Florian Coldea, director adjunct al Serviciului Român de Informații).

       Și să-i enumerăm și pe generalii cu patru stele avansați de cel mai controversat președinte, autor, fără să recunoască, al sistemului paralel: Rotaru Constantin (2005), Rotaru Gheorghe (2005), de care am mai scris de două ori în memoriile mele, Chiriac Dan (2005), Goia Niculae (2005), Tănase Tudor (2005), Medar Sergiu (2005), Apostol Vasile (2005),  Andreescu Anghel (2006), Marin Gheorghe (2006), Anghelescu Gheorghe (2006), Catrina Gheorghe (2007), Zamfir Dumitru (2008), Atanasiu Traian (2008), Chelaru Mircea (2008), Grigoraș Gheorghe (2008), Iliescu Mihai (2008), Orzeață Mihail (2008), Gheorghe Constantin (2008), Silion Costică (2008), Halic Teodor (2009), Magdalena Ion (2009), Mocanu Mircea (2009), Oprea Gabriel (2009), căruia ministrul educației i-a retras în 2016 titlul de doctor, Stanciu Ion-Aurel (2011), Predoiu Silviu (2011), Opriș Marcel (2011), Oprișor Ion (2011), Pahonțu Lucian (2011), Fănică Cârnu, Teodor Frunzeti, Dan Ghica-Radu, Valeriu Nicuţ, Aurel Popa și alții…

       Iohannis seamănă cu Băsescu în ceea ce privește încurajarea sistemului autoritarist al structurilor militare de forță, adică cele care cam întăresc statul paralel. A avansat și el destui. KWJ l-a imitat pe Băsescu la avansări. Nu le mai detaliem aici…

Chestia e că nu toate decretele prezidențiale de avansare sunt publicate în Monitorul Oficial public sau sunt anunțate pe pagina de web a Administrației Prezidențiale, ele fiind clasificate.             Se pomenește doar titlul, de exemplu „Decretul nr. 330/2016, privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unor colonei din Serviciul Român de Informații“, restul datelor sunt trecute în anexele secrete! Or fi „acoperiții”? Se precizează sec: „Anexele conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare“.

       Dăm exemplu decretul prezidențial de avansare secretă la gradul de general, decret care nu a fost anunțat de Palatul Cotroceni: „Decretul nr. 230/2017, privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informații Externe. Articol unic. Domnul general de brigadă cu o stea menționat în anexa 1) la prezentul decret se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.

       1) Anexa conține informații clasificate, potrivit legii, face parte din prezentul decret și urmează regimul juridic prevăzut de Legea nr. 182/2002, privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare“.

       În doi ani de prim mandat, Klaus Iohannis a dat deja gata peste 100 de generali. Cifra este una oficială, dar care nu îi cuprinde și pe privilegiații care au fost avansați „la secret“.

Dar mai interesante sunt avansările la gradele de ofițeri ale lui Oprea, a unor civili care poate nici nu au habar de armată, alintat cu duioșie de amici „Gabi Izmană“ (nevinovată aluzie la epoca în care servea patria la arma Intendență, armă în care am avut și am prieteni minunați) sau propunerea făcută atât lui Băsescu, cât și lui KWJ pentru avansarea la gradele de generali. În anii 2011 șin 2012 au fost avansați peste 2.000 de ofițeri în rezervă, astfel că Ministerul Apărării Naţionale a dispus în 2014 revocarea ordinelor de avansare sau acordare a gradelor în rezervă pentru 835 de avansați în anii 2011 şi 2012, la care nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea 80/1995, se arăta într-un comunicat al MApN.                    Măsura a fost luată în urma analizei efectuate de către comisia constituită prin ordin al ministrului apărării naţionale, Corneliu Dobriţoiu. Îmi aduc aminte că la un moment dat toți civilii din Primăria Sectorului 2 au fost avansați, în frunte cu Onțanu, care a devenit din  fruntaş colonel în 2007, avansat de  de Sorin Frunzăverde, general de brigadă în 2008 și general maior în 2009 de Băsescu!

       Și aici urmează o oarece secretizare: „Situaţiile nominale cu persoanele care au beneficiat de avansări sau acordări de grade în rezervă, în cazul cărora s-au constatat nereguli, sunt publicate integral pe pagina din Internet a Ministerului Apărării Naţionale, www.mapn.ro. Și se mai preciza că totodată, au mai fost revocate ordinele de acordare de grade în rezervă, ca urmare a solicitărilor proprii, înaintate ministrului apărării naţionale, pentru Kövesi Laura-Codruţa, Turcescu Robert Nicolae şi Kelemen Ioan Hunor”.

Ministrul Apărării Naţionale, Corneliu Dobriţoiu, a declarat  că revocarea ordinelor de avansare sau acordare a gradelor în rezervă pentru cazurile din 2011 şi 2012 în care nu au fost îndeplinite condiţiile impuse de lege este ‘doar o primă măsură’, urmând ca în situaţia în care comisia care analizează această chestiune va sesiza încălcarea legislaţiei să se meargă până la anchetă penală. Ați mai auzit ceva? Noi nu!

       A apărut în presă și o listă care conţinea nume sonore din viaţa politică românească, avansate în secret la diferite grade în armată, de Gabriel Oprea. Și dăm și noi câțiva din listă, ca să vedeți ce oameni au fost avansați. Lista conţine nume de politicieni, foşti miniştri, primari, preşedinţi, jurnalişti, având ca apartenenţă politică PDL. Se precizează gradul primit și între paranteze anul avansării și gradul avut. Așadar:

Apostu Sorin – Primar Cluj arestat pentru fapte de corupţie PDL – Lt.Col. (2011);

Arnăutu Decebal – Primar Târgu Neamţ – PDL – Col. (2010, caporal);

Blejnar Sorin – Şef ANAF – PDL – Col. (2011, lt. col.);

……….

Botiş Ioan Nelu – Deputat, Ministru – PDL – Lt.Col (2010, Lt.);

Boureanu Cristian – Deputat – PDL – Col. (2011);

Brînză William Gabriel – Deputat – PDL – Lt.Col. (2011, soldat);

Brînză Daniel – Secretar Executiv Diaspora – PDL – Col. (2010);

Drăgan Romeo Ionel – Director General Adjunct ANL – PDL – Lt.Col. (2012, Plt. maj.);

Falcă Gheorghe – Primar Arad – PDL – Mr. (2010, Caporal);

Ferencz Ştefania Gabriela – Secretar General Adjunct al Guvernului – PDL – Maior (2011);

Flutur Gheorghe – Preţedinte CJ Suceava – PDL – Col. (2011, Lt.Col), Lt.Col. (2010, Maior);

Alexandru Lazescu – Director TVR – PDL – Col. 2011;

Robert Turcescu – Jurnalist – PDL – Col. 2010;

Mihai Răzvan Ungureanu – Prim-ministru – PDL – Col. 2011;

Gheorghe Ştefan – PDL Neamţ – PDL – Col. 2010;

Ialomiţianu Gheorghe – Ministru de Finanţe – PDL – Col. (2010, Slt.);

Iliescu Valentin Adrian – Şeful Dep. pt. Rel. cu Parlamentul – Guvern – PDL – Col. (2010, Slt.);

Ionescu Silvian – Ex Comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu – PDL – Col. (2010, Cpt.. securist, era șeful lui Băsescu la Anvers);

Ivaschescu Nicolae – Secretar de Stat la Ministerul Muncii – PDL – Lt.Col. (2010);

Gheorghe Nastasia – Secretar de Stat – PDL – Col. (2010, Maior);

Negoiţă Liviu – Primar Sector 3 – PDL – Col. (2012, Maior);

Oltean Ioan – Deputat – PDL – Col. (2010);

Cristian Constantin Poteraş – Primar Sector 6 – PDL – Lt.Col. (2010, soldat), apoi Col. (2012, Lt. Col.);

Preda Cezar Florin – Vicepreşedinte PDL – PDL – Col. (2011, Lt.);

Neculai Rebenciuc – Deputat – PDL – Lt.Col. (2010, soldat);

Savin Emanoil – Primar Buşteni – PDL – Col. (2010, slt.).

Că printre ei au fost și Ponta, și Laura Codruța Kovesi, și Kelemen Hunor, Verestoy Attila , Gheorghe Hagi, colonel, de la gradul de soldat,  Ladislau Boloni, de la sublocotenent la cel de colonel, Helmut Duckadam, de la maior la colonel, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Nationale a Romaniei, de la locotenent la colonel, Victor Piturca, de la căpitan la comandor,  fostul director al Metrorex, Gheorghe Udriște, de la locotenent la cel de colonel, dar și alții, pe care nu-i mai amintim aici!

Un caz aparte este cel al fruntaşului Neculai Onţanu. În martie 2007 era avansat la gradul de colonel, în cadrul unei ceremonii găzduite de Cercul Militar Naţional. Acest ordin aberant a fost semnat de ministrul apărării naţionale de atunci, Sorin Frunzăverde. La acel moment Neculai Onţanu era singurul primar din ţară care deţinea un asemenea grad. La 1 decembrie 2008 fruntaşul devenea general de brigadă, nu se ştie pentru care fapte de arme, iar la 25 octombrie 2009, obţinea gradul de general maior, urmare a faptului că în campania electorala a promis că-l va susţine pe Traian Băsescu. Și la toate ceremoniile organizate în Sectorul 2, fruntaşul Onţanu va apărea, mândru nevoie mare, îmbrăcat în uniforma de general al Armatei Române. Blasfemie mai mare nici că se poate. În toată ţara primarii participă la ceremonii cu eşarfa tricoloră, simbolul autorităţii publice pe care o reprezintă. Numai neculai în uniformă de general. Un cal și o statuie îi mai trebuiau! PCR și PD-L să trăiască!

O astfel de avansare în grad a mai avut un precedent, în 1950, când Nicolae Ceauşescu a fost avansat de la muncitor necalificat, la general maior al armatei române. Acum îmi explic de ce a zis Băsescu, tatăl PDL și mentorul lui Oprea, despre militari: „Ce au făcut militarii înainte de 1989 de au atâtea pretenții? Marea lor contribuție la securitatea României a fost că erau la munci agricole înainte de Revoluție, strângeau porumb prin Insula Mare a Brăilei”;

 Dar cu ăștia nu ai ce discuta! Lucrul în stația de radiolocație, conducerea sistemelor informatice militare, proiectarea și realizarea de construcții și instalații militare, ajutorarea populației la inundații, dezarmorsarea muniției găsite pe câmp, distrugerea controlată a unor construcții, militare, pilotarea aeronavelor, construcția Transfăgărășanului, urmărirea preciziei de montare și aliniere a reactoarelor centralelor nucleare, „mânuirea” traiectoriilor, asigurarea rețelelor de comunicații militare, secretizarea convorbirilor, a comunicațiilor și câte și mai câte sunt munci agricole, maestre? Dar tot nu pricepi nici dumneata, nici cel ce a învățat în armată doar să-și coasă un nasture…

            Asta înseamnă să pui un intendant care nu prea a analizat situația forțelor proprii și ale inamicului probabil, nu a predat studenților prin aule și amfiteatre să devină profesor universitar, conducător de doctorat pe teme de securitate națională, inițiator și membru al așa numitei Academii de Științe ale Securității Naționale, cu aceleași drepturi ca ale unui membru al Academiei Române. Și despre această instituție, publică, nu secretă,  poți vedea doar câte ceva sumar pe world wide web („pânză” de păianjen)!

Văd că nu mai e membru Oprea! Nu poate fi nici profesor universitar, nici conducător de doctorat, deoarece ministrul educației i-a retras în 2016 titlul de doctor. Și ar fi normal ca și titlurile de doctor sub conducerea lui ar trebui anulate! Denumirea inițială a acestei instituții, fondată în 2012 la inițiativa unui grup de senatori și deputați, printre care Gabriel Oprea, Teodor Meleșcanu, Eugen Bădălan și Eugen Nicolicea, a fost Academia de Științe Militare (ASM). Primul președinte, ales prin vot secret în 5 iulie 2012, a fost general-locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti. De ce am scris eu de doctorat? Deoarece, conducător de doctorat fiind eu la ATM, numărul celor deveniți doctori în științe tehnice pe care i-am condus este sub 10. Un fost coleg în liceul militar, conducător de doctorat la Universitatea de Apărare, UNAp, se lăuda că a „scos” 34 de doctori în „securitatea națională” într-un an!

            Dar să scriem lista membrilor. Doar ei sunt, oare? Oprea nu mai poate fi, deoarece ministrul educației i-a retras în 2016 titlul de doctor!

Lista membrilor ASSN:

Nr. crt.Numele și prenumeleCalitateaObs.
 1BĂRBULESCU GheorgheMembru titularSNSPA
 2BOARU GheorgheMembru titular (col.)UNAp
 3BUŢĂ ViorelMembru titularUNAp
 4CAVAROPOL Dan VictorMembru titularAP„AIC”
 5CÎMPEANU Sorin MihaiMembru titularUSAMV
 6CURAJ AdrianMembru titularMEd
 7DÎNCU VasileMembru titularUBB
 8FRUNZETI TeodorMembru titularUNAp
 9IACOB AdrianMembru titularAP„AIC”
 10IANCU NiculaeMembru titularANIMV
 11MAIOR George-CristianMembru titular 
 12MIHALACHE Sorin DanMembru titular 
 13MITULEŢU IonMembru titular 
 14MOISESCU Gabriel-FlorinMembru titular 
 15NEACŞA FlorinMembru titular 
 16POPESCU CristianMembru titular 
 17PRICOPIE RemusMembru titular 
 18TOMA GheorgheMembru titular 
 19ŢĂGOREAN PetruMembru titular 
 20ŢICAL GeorgeMembru titular 

……

       Dacă mai sunt și alți membri, îi puteți găsi cu forțe proprii. Poate e pagina în lucru. Mai știi? Asa a fost cu ofițerii de operetă sau de mucava! Niște actori (ascultați AICI)!

Un general care a cochetat cu politica

       Să fiți (prea)iubiți!

       (continuare)

       Constantin NIŢU

http://webdidacticanova.blogspot.ro/

http://geo.unibuc.ro/cv_nitu_c.html

nitu.constantin@yahoo.com

constantin.nitu@g.unibuc.ro

 • Sursa :

http://lenusa.ning.com/profiles/blogs/c-l-torii-geodezice-militare-militari-de-operet

 • Aliosa .

Unii cu foloasele , alții cu ponoasele .

octombrie 24, 2021

Motto:

 • ” Cine își uită trecutul este condamnat să îl repete.” – George Santayana .

” Vrea România să devină “carne de tun” în strategia americană de a îngrădi Rusia?

Pe 19 octombrie, Secretarul de Stat al SUA, Lloyd Austin, a declarat în timpul unui briefing cu omologul său ucrainean Andriy Taran, că: “Rusia a început acest război   și Rusia este obstacolul care împiedică o soluționare pașnică. A început să încalce integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei”. Ministrul american a adăugat, de asemenea, că “Vom face tot posibilul din partea noastră pentru a sprijini Ucraina, pentru a-i dezvolta capacitatea de a-și proteja integritatea teritorială și inviolabilitatea”. 

Desigur, este bine să auzi cuvinte de susținere din partea unui înalt oficial american. Se pare că Ucraina nu este singură în poziția sa de țară obligată să-și apere integritatea teritorială. Acum, ca și înainte, se aud cuvinte de susținere din partea liderilor țărilor UE și ai Statelor Unite.

Cu toate acestea, retorica secretarului american al Apărării nu este fundamental diferită de aceeași retorică din partea politicienilor ucraineni. La mijlocul verii, președintele Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat Frankfurter Allgemeine Zeitung, a identificat chiar și momentul începutului probabil al unui război direct între Rusia și Ucraina. Războiul trebuia să înceapă la jumătatea lunii septembrie. Totuși, astfel de previziuni nu ar trebui considerate doar o visare. În primăvara acestui an, situația era într-adevăr similară cu cea de dinainte de război, atât Ucraina, cât și Rusia concentrau trupe în părțile opuse, iar situația era probabil cu adevărat explozivă. Nu contează ce evaluare au dat ambele părți acestor evenimente, principalul lucru era că probabilitatea unui conflict direct a fost destul de plauzibilă.

Dar se pune întrebarea: cine are nevoie de conflict? După cum a remarcat Austin, Ucraina a suferit pierderi teritoriale, a devenit o victimă a agresiunii, dar întrebarea este dacă acesta este un motiv suficient pentru a dezgheța conflictul din sud-est și de a începe un nou mare război. Și apoi, cine este cu adevărat principalul actor în conflictul dintre Ucraina și Rusia? În opinia noastră, aceștia nu sunt ucraineni și nici măcar ruși.  Mai mult, vecinii Ucrainei, inclusiv România, nu sunt interesați de acest lucru.

Ucraina a devenit deja un obiect de agresiune și nu este în interesul său să provoace o nouă rundă de conflict ci, dimpotrivă, are nevoie de condiții pentru redresare economică, crearea infrastructurii, investiții și timp pentru dezvoltare, fără conflicte și răsturnări de situație.

Rusia s-a reunificat cu Crimeea și creează condiții pentru ca Donbasul să rămână o modalitate de a pune presiune pe Kiev pentru a nu adera la NATO. Și acest lucru nu ia în calcul diferitele modalități de influențare a situației ucrainene din interior la nivel electoral. În același timp, conducerea rusă încearcă să iasă de sub sancțiunile impuse Moscovei, așa că să provoace un nou conflict nu în interesul lor, ci doar al Statelor Unite. Cuvintele de susținere ale Secretarului Apărării din SUA pentru Ucraina sunt și acum, așa cum s-a procedat timp de decenii, doar pentru ca Washingtonul să-și mențină hegemonia globală.

Astăzi, Statele Unite, după cum știți, sunt mai preocupate de competiția cu China, pentru care a fost creat chiar și un nou bloc militar-politic AUKUS, iar vechiul Dialog Cvadrilateral de Securitate (QSD) în noul format Quad group of nations (QUAD), a fost reînviat. Sunt impuse mai multe sancțiuni împotriva Chinei. Nu pentru că este vinovată de ceva, ci pur și simplu pentru că Washingtonul o vede ca pe un concurent global și, contrar propriilor principii liberale, a început să lupte cu ea prin interdicții și bariere.

În Statele Unite se vorbește acum – din ceea ce se observă în mass-media americană –  doar despre amenințarea unei alianțe militare între China și Rusia. Se crede că o astfel de alianță este deja “prea mult” pentru Statele Unite și pentru NATO. Și dacă este prea mult, atunci trebuie căutate orice modalități de a pune presiune pe acest potențial bloc. India și Japonia joacă un astfel de rol împotriva Chinei, fiind preocupate de creșterea influenței sale. În ceea ce privește Rusia, propriul grup de state aliate cu Statele Unite este deja creat în mod tradițional.

Lloyd Austin a vizitat Georgia înainte de vizita sa în Ucraina, apoi în România. Toate cele trei țări sunt considerate de americani ca un instrument de “izolare” a Rusiei.  Pentru Ucraina și Georgia este promisă aderarea la NATO.

Rămâne însă întrebarea dacă acest rol de instrumente este necesar sau util pentru unele dintre țările amintite, în special davă ne referim la România sau, poate, și la Ucraina. De la începutul conflictului din Donbas, Ucraina a pierdut o piață uriașă pentru produsele high-tech din est, nerecompensată de SUA și UE. În fața ochilor noștri se desfășoară toată această epopee cu gazul care trebuie achiziționat la prețuri exorbitante. Perspectiva cu tranzitul gazelor către UE pare sumbră.

Dacă vorbim despre cooperarea dintre Statele Unite și Ucraina pentru a proteja interesele americane împotriva Rusiei, apar și mai multe întrebări. În același Afganistan, Statele Unite au cheltuit conform estimărilor brute ale americanilor înșiși 3 trilioane de dolari pentru construcția instituțiilor de stat, poliție, armată, construcția de baze militare. Cea mai mare parte a costurilor, desigur,  au ajuns chiar în buzunarele contractorilor militari și ai logisticii militare americane. În cazul Ucrainei, vorbim despre jalnice zeci de milioane de dolari care sunt incluse în transferul de echipamente americane de obicei depășite. Și acest echipament dispare adesea în mod misterios din depozite.

Toate acestea arată gradul real de interes al Washingtonului de a sprijini Ucraina, care, în același timp, reprezintă partea leului din costurile conflictului cu Rusia. Vorbim nu numai despre operațiuni militare și sprijin pentru infrastructura din Donbas distrusă de război, ci și despre pierderi cauzate de pierderea piețelor de produse, a contractelor comerciale, a incapacității de a achiziționa resurse energetice ieftine. Toate acestea au pus o povară grea asupra economiei ucrainene, pe umerii ucrainenilor de rând, dar nu se pune problema vreunei compensații din partea Occidentului.

Se pare că Occidentul, din motive geopolitice, este interesat de un conflict cu Rusia pentru a o limita, a-i crea probleme, a o înlătura din Europa, iar Ucraina suportă costurile acestui lucru.

De fapt, conflictul care a început în 2014 a fost răspunsul Rusiei la posibila desfășurare a bazelor militare NATO în apropierea granițelor sale, despre care vorbeau atât politicienii occidentali, cât și cei ucraineni chiar la acel moment. Adică, toate greutățile războiului au pus o povară grea asupra Ucrainei, iar beneficiarul este Occidentul colectiv, pentru care tot acest război este ieftin, mai ales că se reduce la  declarații fără obligații despre susținerea și aprobarea Kievului, plua alte expresii gratuite ale solidarității colective cu Ucraina.

“Interesele noastre sunt cheltuielile tale”! Nu arată ca un parteneriat real și nici măcar nu este clar cine înșeală pe cine, având în vedere că elita politică ucraineană este fericită să se înșele, nu este nevoie de ajutor extern în acest sens.

Din toată această situație, este necesar să se tragă concluzii și acțiuni organizaționale. Dacă Zapad nu va finanța serios Ucraina în general și complexul militar-industrial în special, atunci participarea la “izolarea Rusiei” ar trebui redusă la aceleași fraze rituale. Și, mai ales, să nu-și asume riscul de a deveni “carne de tun” în perspectiva probabilă a unui război major între NATO, pe de o parte, și Rusia și China, pe de altă parte. Politicienii noștri trebuie să înțeleagă acest lucru și să se gândească cu atenție dacă România vrea să devină o astfel de “carne de tun” în strategia americană de a îngrădi Rusia!

Teodor Bujor”.

Sursa :

Alioșa .

M-am săturat……………

octombrie 21, 2021

Motto:

” În vremuri ale ÎNȘELĂTORIEI universale , a spune ADEVĂRUL , e un act REVOLUȚIONAR” ( George Orwell) 🙂

și de mare CURAJ adaug de la mine !!! 🙂 🙂 🙂

„Dragi români”

Col. (r) Marin Neacsu  20 Octombrie 2021

Dragul meu Covid

Aseară, un președinte care are „țara mea”, „partidul meu” la guvernare, „guvernul meu” la conducere, „parlamentul meu” și „șeful armatei mele” s-a adresat poporului prin intermediul televiziunii, din carapacea sa în care nu intră decât cine vrea „el”, pentru a  ne explica cum știe „el” că putem ieși din „marasmul” în care ne-a adus  și a ne da sfaturile „lui” pentru a supraviețui într-o  „țară eșuată” de nu se știe cine. Am încercat să ascult ce spunea dar când l-am auzit spunând „dragi români” cu rictusul devenit proverbial din colțul gurii, de parcă parcă ar fi înghițit cucută când a folosit sintagma „dragi tomâni”, m-am lăsat păgubaș. Eu când îl aud și mai și văd spunând în felul acesta „dragi români”, parcă simt o funie în jurul gâtului și duc mâna instinctiv la gât să o dau jos.

E greu, e imposibil să îți asculți călăul dând sfaturi cum să folosești săpunul pentru a luneca funia mai ușor, convins că îți face un bine și că ar trebui să-i mulțumești pentru asta. Deși poate unii cred că e iubit de oamenii din ”partidul lui” eu cred că nici cei care îi ascultă sau execută ordinele orbește nu îl au la suflet, căci, iată, până și papagalul care acum câțiva ani ne întreba „ciiiine spune mai multe când tace decât Ponta când vorbește” recunoaște că a fost un prost, ca să nu spună că de fapt a fost un lingău. Se pare că lumea acceptă mai ușor proștii decât lingăii. Aviz pupinturiștilor.

Ei bine aseară, „președintele meu” a ieșit să ne spună ce crede el despre situația în care a ajuns „țara lui” care nu mai are conducere politică, nu mai are armată, nu mai are economie, nu mai are locuri în spitale dar nici în cimitire,  nu mai are resurse, nu mai are energie, nu mai are medicamente, nu mai are bărbați cu antigel în instalație și în curând nu va mai avea nimic, nici măcar lemn pentru sicrie și nici cetățeni. El crede că de vină pentru toate sunt alții, nu „oamenii lui”, nu „partidul lui”, nu „guvernul lui”, (nu el -n.r), de vină sunt cei care nu se vaccinezază.

Discursul dragului nostru președinte s-a axat pe problema nevaccinaților. Nu mai avem arși în spitale, am uitat de ei și mă întreb și eu câți români trebuie să mai moară arși în spitale ca să vadă și el că nu s-a luat și nu se ia nici măcar o măsurică pentru a nu se mai repeta dramele, nu mai avem criză politică, nu mai avem dezastru economic, nu mai avem nicio altă problemă, singura problemă a României sunt cei care refuză să justifice cumpărarea a 120 milioane doze  de vaxxin. În mintea lui, dacă cetățenii se vor injecta, toate problemele României vor dispărea, economia va bubui (vorba nerodului – n.r.), politicienii își vor da mâna fericiți și vor forma un guvern de uniune națională sau vor guverna ca frații pentru propășirea neamului sprijinindu-și proiectele aducătoare de lapte și miere.

Fiecare român va avea propria lui pungă de gaz în curtea  sau casa proprie, prețurile vor cădea până la genunchii broaștei, copii vor merge la școală fluierând, toată lumea va avea ce pune pe masă, toți vor avea serviciu, pe cer vor supraveghea non stop avioane românești produse și conduse de români, homeleșii vor deveni proprietari de cartiere rezidențiale și agenți imobiliari, „Covrigul” va dispărea instantaneu, românii vor fi vindecați și feriți de boli pe veci și vor mânca doar ambrozie și vor bea nectarul zeilor. Și toate astea printr-un singur vaccin.

Din cauza faptului că unii nu vor să se vaccineze, totul merge de-andoaselea și toate tunurile guvernamentale s-au pus pe cei care nu vor să confirme sau să justifice „măsurile” luate de guvern și se încăpățânează să stea neînțepați. Arafrații propun măsuri radicale, astuparea gurii celor care spun că nu vor să îți justifică decizia, deocamdată prin suprimarea dreptului la exprimare, mai târziu prin suprimarea vieții. De parcă nu am fi avut suficiente motive de discordie, suntem practic îndemnați să ne urâm și scoatem ochii unii altora din cauza nerespectării politicii financiare a unor companii farmaceutice care nu oferă nicio garanție, nu își asumă nicio responsabilitate, dar vrea să îi cumpărăm și mai ales folosim produsele.

Îți e „mai mare dragul” să vezi pe toate canalele de „socializare”  cum se înjură, jignesc și blesteamă între ei românii. Înainte se păruiau pesediștii cu peneliștii, țărăniștii cu peremiștii, neomarxiștii cu umaniștii, toți între ei după cum prindeau ciolanul. Slavă Domnului, am trecut de faza asta, acum e concordie între susținătorii de partid, până și liderii de partide se mai ceartă doar așa de ochii lumii dar cad la pace când trebuie să dărâme un guvern sau să distrugă ceva.

Acum, problema cea mai mare și motivul urii de masă este un ac, o înțepătură care nici  nu doare măcar, nici nu știi că ai făcut-o, are, cel puțin pe moment, până la 6 luni,  efectul unei injecții cu ser fiziologic. După 6 luni faci alta, apoi alta, până o să ceri singur să le faci și o să te simți frustrat dacă o să ți se spună că pentru tine nu mai sunt ace. Și atunci de ce atâta scandal?

Toată lumea s-a convins, și cei vaxinați și cei nevaxinați, că înțepat sau nu, tot faci boala. Înainte se povestea că nu, dar uite că cei care s-au înțepat nu și-au ținut gura și au spus că da. Ei și? Așa e în democrație, toți avem dreptul să facem „Covrigul”. Apoi s-a spus că da, îl fac și înțepații, dar fac o formă mai ușoară. Dar și aici unii nu și-au ținut gura și au spus că au făcut o formă mai gravă. Ei și? Nu e democrație? Acuma se spune că da, fac form grave, dar nu au nevoie de copârșeu. Mâine o să se facă copârșee și pentru ei, care e problema? Ce atâtea mofturi pentru un ac? Înțepat sau nu, tot acolo ajungi.Aud că o comisie de la OMS via Bruxelles, de unde se dă ora (in)exactă – s.r.) în Europa, va veni să vadă de ce fug românii de ace, pentru că este un mister pentru ei. Ca să vezi de ce nu maipot dormi înaltele fețe ioropenești! Eu le recomand ca înainte de a căuta răspuns la această întrebare, să se întrebe:- de ce guvernele României de 30 de ani, sub promisiunea intrării în U.E., ca o condiție a (dez)„integrării”, au vândut tot ce se putea vinde, de la flotă, industrie, combinate, petrol, gaze, cărbune, sare, armată, tradiții, suveranitate;- De ce dintr-o țară independentă energetic și financiar, România a devenit cea mai înglodată de datorii țară europeană, care se sufocă efectiv sub povara datoriilor și care în curând va intra în insuficiență de plată și va fi declarată falimentară?- De ce România, care își producea 90% din armamentul și tehnica trupelor de uscat a devenit dependentă de exterior și nu își mai poate produce nici praful de pușcă necesar?- De ce protestează vienezii împotriva defrișărilor din România când cel mai mare bărbier de păduri din țară este austriac, nu spaniol? Și de ce românii nu protestează iar cei care încearcă să apere pădurile sunt linșați de mafia pădurilor sub privirile indiferente ale organelor statului?- De ce de 30 de ani toate guvernele și partidele care au fost la volan au urmărit doar umflarea buzunarelor proprii aducând țara în prăpastie?- De ce periodic pe listele de partid la alegeri ajung aceleași jagardele, românii neavând posibilitatea să aleagă decât ce jagardele vor fura în următorii 4 ani?- De ce în doi ani de zile de când a apărut Covrigul, guvernul meu, partidul meu, nu au luat nicio măsură efectivă pentru a stăpâni efectele lui, mergând pe o singură carte, acea a vaxinului ale cărui efecte nu le știe cu adevărat nimeni, nu le garantează nimeni și nu și le asumă nimeni ?- De ce România este singura țară care de doi ani nu a investit în spitale pentru a asigura condiții de supraviețuire celor infectați sau celor cu alte boli, iar oamenii fie intră cu o boală și ies cu 3 fie mor arși?- De ce în 2020 când în întreaga lume erau 7.413 cazuri de infectați, iar în România îi numărai pe degete, s-a declarat „Pandemie” și „Stare de urgență” cu măsuri drastice,   iar acum, când numai în România avem 16.000 pe zi, iar Bucureștiul are o rată de 16,44% (conform datelor oficiale – n.r.),  autoritățile uită de situația medicală și vor să își salveze poziția politică pe spinarea sănătății populației și lasă orașul deschis?- De ce guvernele aflate la conducere de doi ani a luat doar măsuri de încadrare fără concurs, suplimentare de locuri și fonduri structurilor conduse de oamenii lor,  alocări de contracte fără licitație firmelor lor de casă, fără a face nimic pentru sistemul sanitar în afară de a da șpăgi mascate celor care le puneau în aplicare politica, adică celor încadrați de ei în folosul lor?- De ce nu s-a luat nicio măsură împotriva miniștrilor și  șefilor de spitale unde s-au întâmplat incidente dramatice datorate neglijnței, proastei conduceri sau aplicării unor măsuri haotice?- De ce România este singura țară care nu s-a preocupat să producă sau măcar să importe Redemsivir, Favipirapir și alte medicamente care sunt acceptate și folosite cu succes  în unele țări – chiar și/sau mai ales cele cu situație pandemică ușoară -, care acum ne râd în nas și ne arată cu degetul?- De ce „președintele meu” spune că vaxxinul este singura soluție? De ce nu îl preocupă soarta celor deja infectați, câte 15.000 pe zi? Ei nu au nevoie de tratament? Ce să facă ei cu vaxxinul acuma? De ce nu interesează pe cei abilitați să se ocupe de tratarea afecțiunilor ? Sunt pedepsiți tot cei care s-au îmbolnăvit, fie ei ințepați sau nu, sunt lăsați să moară ca să poată fi speriați cei care nu s-au vaxxinat? Asta este crimă cu p-remeditare ! Genocid !– De ce nu s-a luat nicio măsură pentru tratament și de ce nu se cere ajutorul altor state pentru tratament, când s-au scurs doi ani, timp în care puteau fi luate măsuri preventive pentru evitarea aglomerării spitalelor prin tratamente ambulatorii, tratamente care, în timp de trei zile pot pune omul pe picioare – așa cum se întâmplă în alte țări ?- De ce Ungaria are trei medicamente pe care le produce singură împotriva covrigului, pornind de la ZERO, iar la noi Institutul „Cantacuzino”, cândva renumit în toată lumea (al doilea după Institulul „Pasteur” din Paris – n.r.), a fost „anihilat”, iar de când a fost preluat de armată a produs doar „jelly bears”?- De ce ne facem că nu vedem adevărata cauză a situației din România și dăm vina pe o singură cauză? Să fie românul atât de prost încât să aibă asigurate toate condițiile  să trăiască iar el să vrea să moară? Eu nu cred.

Când vor avea răspunsul la aceste întrebări, când vor cerceta faptele bașbuzucilor din guvern și parlament, trimișii „sultanului” vor ști care este cauza motivului nesupunerii prostimii, căci este exclus ca din toate popoarele Europei, românii să fie cei mai proști și lipsiți de logică.Ei refuză să se înțepe pntru că:- s-au săturat să fie mințiți la alegeri  și furați între ele;- s-au săturat să se supună unor ordine și măsuri car sunt în interesul altora;- s-au săturat să fie conduși de afară de forțe, structuri și indivizi care nu au nicio legătură cu țara și le hotărăsc destinele orbește spre interesul unor corporații și grupuri meschine;- s-au săturat de promisiuni neonorate;- s-au săturat să vadă camioane și cisterne de lemne, petrol, sare, aur și forță de muncă curgând spre alte zări;- s-au săturat să își vadă familiile destrămate pentru că în țara lor nu mai pot trăi sau munci.  Cred că una din două familii, dacă nu mai mult, au pe cineva plecat afară la muncă.- s-au săturat să strângă cureaua, să stea în frig, să stea în case, ca să nu vadă cum pleacă camioanele cu lemne în Austria sau culegătorii de Sparanghel în Germania;- s-au săturat să fie considerați hoții, proștii, analfabeții, codașii  Europei pentru că nu vor să îi lase pe adevărații hoți analfabeți să profite de pe urma lor.- s-au săturat să fie certați de un personaj malefic, care timp de șase ani nu a făcut nimic pentru ei, ci „Totul pentru el !”.

Lista ar putea continua și nu e român care să nu poată adăuga cel puțin un rând, dar înalții „emisari” nu știu nimic,

„dragul nostru președinte” nu are niciun amestec în toate astea,

el trăiește în palatul lui,

își face plimbările planificate (cu avioane de lux plătite de „dragii lui” români – n.r.),

joacă golf,

schiază,

merge pe biciclete de lux

și îi ceartă pe „dragii lui români” că nu fac ca el.

Românii nu mai au încredere în guvernanți.

Prin măsurile pe care le iau aceștia, dovedesc că  luptă cu oamenii, nu cu boala,

că  îi interesează vaccinarea, consumul vaccinului, nu tratarea bolii și vindecarea oamenilor. 

Cam asta este chintesența.

Rog firmele „Pfizer”, „Biontech”, „Johnson”, „Astrazeneca” etc. să producă un vaxxin care să ne scape de bașbuzucii care conduc România. Românii le vor fi recunoscători !” .

Sursa :

https://www.art-emis.ro/jurnalistica/dragi-romani

Alioșa .

Românii trebuie să știe , chiar de sunt îngroziți de pandemie !!!

octombrie 15, 2021

Motto:

” Cine UITĂ, nu MERITĂ” ( Nicolae Iorga) .

” PEȘTELE de la CAP se STRICĂ” !!! 😦 😦 😦

” România, țara președinților criminali

Av. Dan Cristian Ionescu  13 Octombrie 2021

Rebuturi postdecembriste

România a avut 5 președinți.

 • Primul a fost Nicolae Ceaușescu, vinovat de multe, dar nu de faptele pentru care a fost condamnat la moarte și împușcat. În primul rînd (din 5 capete de acuzare dintre care unul nici nu exista în codul penal), a fost condamnat pentru uciderea a 60.000 de revoluționari timișoreni, minciună care a stat la baza a ceea ce Michel Castex a numit „o minciună mare cît un secol”. O minciună bazată pe înregistrările cu împușcăturile din Timișoara, trimisă de serviciile sîrbești la BND iar de aceștia la CIA, care le-a difuzat prin „Europa Liberă”. Nu știu dacă în istoria omenirii a mai fost un caz în care 9 servicii secrete din 8 țări (din blocuri militare opuse), cu sprijinul trădătorilor interni din DIA și securitate, să-și dea mîna pentru dărîmarea unui conducător.

Cînd minciuna a ieșit la iveală, criminalii au început să o scalde, să o aburească. Cică cei 60.000 de morți nu sunt de la Timișoara, ci sunt românii uciși de Ceaușescu în timpul vieții lui. Că unii au fost împușcați de grăniceri în timp ce încercau să treacă înot Dunărea spre sîrbi, că aici intră și femeile care au murit întrucît au facut avorturi ilegale (cele la liber fiind interzise), au mai fost adăugați unii țărani împușcați cu mîna lui fiindcă se opuneau colectivizării (asta chiar nu o cred, nefiind singura minciună apărută în presă după 1990 de la unii care vroiau să-și vadă numele în ziar).

Vreau să mă opresc puțin asupra avorturilor. Filmul românesc „4 luni, 3 săptămîni, 2 zile”, avînd ca temă moartea unei tinere urmare unui avort mortal. Prin decretul nr. 770/1966 Ceaușescu a interzis avortul întrucît avea nevoie de muncă, crezîndu-se la putere pînă la sfîrșitul vieții (ceea ce s-a și întîmplat, dar nu cum își dorea el). Iar pe de-o parte decretul prevedea excepții (femeile peste 40 de ani, cele cu 4 copii, cînd sarcina prezenta un risc pentru mamă sau cînd era urmarea unui viol sau incest), în timp ce pe de-altă parte existau situații cunoscute de toată lumea: era suficient să dai de un ginecolog care în noaptea în care era de serviciu suna la Procuratura Capitalei și raportau o iminiență de avort. Știu foarte bine asta. Pe timpul nopții erau cîte un procuror de serviciu la dispeceratul IMMB (numai bărbați) și unul la PMB, în principiu femei. Dar femeile erau pe atunci puține, decît să intre în procuratură preferau să își crească și să își educe copiii. Așa se face că în anii ’70, în loc să adun cadavrele din București, stăteam uneori noaptea să notez zeci de avorturi iminente – parcă era boala secolului. În același timp, în țările catolice, avortul era (și în multe țări încă este) interzis din motive religioase. Ca să dau un exemplu, în timp ce în România femeia care consimțea la avort era pedepsită cu închisoare pînă la doi ani (toate pedepsele erau cu suspendare), în  Portugalia (unde avortul a fost dezincriminat doar în secolul al XXI-lea, în anul 2007) pedeapsa era de pînă la trei ani. Și în aceste țări au murit femei în urma avorturilor ilegale  – dar nu s-a găsit nici un regizor care să trasforme asta într-un motiv de premiu.

Cu toate păcatele lui, Ceaușescu a fost un patriot – pentru asta a fost ucis. Iar moartea lui a fost impusă de Silviu Brucan, omul de legătură al complotiștilor cu KGB și CIA și prieten al Mossad-ului încă din anii ’50 (cînd era ambasador al României în SUA și apoi la ONU), cel pentru care în 1988 Securitatea a cerut aprobare să-l aresteze pentru trădare, dar Ceaușescu a refuzat.

 • A urmat Ion Iliescu, cel pentru care, să acceadă la putere cu gașca lui de trădători (cei mai mulți în favoarea sovieticilor, dar nu numai), „a fost nevoie să moară” (vorba lui Iohannis) aproape încă o mie de români. Dan Voinea, cel care a cerut pedeapsa cu moartea a soților Ceaușescu într-un dosar fără nici o probă, cu doar 7 pagini (un rechizitoriu de o filă scris de mînă, două ordonanțe de arestare, două mandate de arestare și două delegații de avocat din oficiu – Nicolae „Niki” Teodorescu și Constantin „Costică” Lucescu) a depus o muncă enormă – a stabilit din ce arme au fost trase cartușele ucigașe. O muncă uriașă și inutilă. Cînd CFSN, TVR și Radiodifuziunea anunțau ofensiva „teroriștilor” și chemau populația să-i apere, militarii și civilii înarmați, aflași sub psihoza indusă, trăgeau peste tot văzînd numai teroriști. Nu ei erau adevărații vinovații, vinovați erau cei care cu intenție au produs haosul. În TVR a fost ucis un singur om, un militar împușcat de un alt militar, dintr-o altă unitate, care a crezut că este un terorist îmbrăcat în uniforma armatei române.

În ajun de An Nou 1996/1997, cînd Dan Voinea tocmai fusese numit în fruntea procuraturii militare, cînd i-am telefonat să-l felicit, ne-am întîlnit seara la dorința lui la o bere (pe care a și plătit-o). Avînd o experiență de anchetă mult mai mare decît el, i-am dat o serie de informații și sfaturi. A rămas să-l vizitez la birou. M-am dus de multe ori, de fiecare dată biroul era plin de ziariste. Eram servit cu cafea iar dupa ce tinerele cu fustă scurtă și cu mintea cît nuca plecau, mă servea cu cite o palincă după care se scuza că trebuie să plece undeva. Într-o bună zi am renunțat – nu spun că avea o palincă proasta, dar mi-am dat seama că pierd timpul degeaba.

Despre „revoluție” și mineriade, dosare pe care le-a făcut harcea-parcea (și nu pretind că au fost ușoare), am scris nenumărate articole așa că nu revin asupra lor. Vreau însă să punctez alte aspecte, ca să vedeți cum după „revoluție”, Constituția a fost permanent batjocorită.

In seara de 22 dec 1989 FSN a emis Comunicatul către țară care a avut valențe constituționale, înlocuind vechile structuri de stat cu altele noi și precizîndu-le atribuțiile.

Imediat, Ion Iliescu a încălcat noul act constituțional. De teamă că va fi dezvăluit complotul și va primi și el glonțul datorat trădătorilor, a abolit pedeapsa cu moartea – dar nu avea acest drept. Comunicatul îi permitea să comute pedeapsa cu moartea (în cazuri individuale), nu să o abolească. De asemenea, Iliescu a pronunțat amnistia (de care au profitat mulți torționari), deși nu avea drept decît să acorde grațierea.

Mă mai refer la ceva, ce pînă acum nu am scris. Eu nu țin minte ca pînă în 1989 să fi auzit de „populism”. Dar în 1990 l-am auzit și simțit din plin. Din populism, Petre Roman a abrogat infracțiuni „ceaușiste” care nu trebuiau abrogate.

Am dat în anul 1990 un interviu revistei „Zig-Zag” (nu-l mai găsesc în arhivă, dar țin minte că mi-a fost luat de Oltea Mutulescu, fiica Laurei Stoica – nu cîntăreața ci profesoara  „revoluționară”, vicepreședintă a Federației Educației Naționale și aleasă pe 29 mai 1990 în comitetul de conducere al Alianței Naționale pentru „Proclamația de la Timișoara”).

În acel articol am criticat unele abrogări greșite motivate prin respectarea drepturilor omului. A fost dezincriminat avortul ilegal – era suficientă abrogarea decretului 770/66 și avortul în spital devenea legal. Așa însă, din diferite motive (poate din rușine față de comunitate) unele tinere au preferat avortul ilegal – și s-a întîmplat să mai și moară, fără a deveni temă de film.

A fost dezincriminată trecerea frauduloasă a frontierei – era suficient faptul că cetățenii români au obținut dreptul necondiționat la pașaport. Cei care treceau fraudulos frontiera ascundeau ceva – ori erau infractori care fugeau de răspunderea penală, ori erau contrabandiști (a fost reîncriminată).

A fost abrogat decretul 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine – era suficient recunoașterea dreptului românilor de a deține valută. În felul acesta, a devenit însă legală specula cu valută și camăta cu valută.

 • Vine Emil Constantinescu. Într-un mod relativ poetic, eu am scris că a ucis speranța la români și l-a readus pe Iliescu la Cotroceni. Tot poetic, spun că a ucis România Mare cedînd Ucrainei teritoriile răpite samavolnic. Și tot poetic, ne-a ucis sub Ciorbea cel mai important drept al nostru, asigurarea gratuită a sănătății – am devenit slugile „Big Pharma”.

Dar există o moarte reală fără pic de poezie: sub Constantinescu, s-a înregistrat în premieră în istoria noastră un caz de moarte prin frig și inaniție – o tînără din Banat (nu mai țin minte dacă Arad sau Timișoara) care a murit de foame fiindcă a preferat să își hrănească fetița cu mîncarea găsită prin coșurile de gunoi, și ea nu a mai avut să mănînce. Tot atunci, invitat la Brașov la manifestările legate de 15 noiembrie, am văzut pentru prima dată în viața mea oameni (nu urși!) răscolind coșurile de gunoi căutînd mîncare.

 • Traian Băsescu. Tot poetic vorbind (dacă asta poate fi considerat poetic) el a ucis flota română. A ucis și democrația, subjugînd-o unui sistem diabolic de control din partea serviciilor. Dar în primii lui ani de domnie au murit și oameni – oameni la care nu te așteptai, contributori importanți la campania lui electorală, sinuciși sau care au fost sinuciși. Ca de pildă Florin Anghelescu, soțul Stanei, consiliera lui Băsescu și numit „regele tutunului” (ultimele țigări bune, „ca altădată” le-am fumat de la el – îi purtau numele, aveau foița neagră, erau aromate și cred că aveau și miere, cum aveau prin 1980 țigările „Cișmigiu”), sinucis în 2006. Cîți au murit sub Băsescu de foame ori s-au sinucis din disperare, știe doar Dumnezeu. Deși s-ar putea să fie atît de mulți încît pînă și El le-a pierdut șirul.
 • Și diavolul ne-a pricopsit cu Iohannis! Sub „blajinul”, vîndutul și ineptul Iohannis au fost uciși mai mulți români decît sub Ceaușescu-Iliescu-Constantinescu-Băsescu! Și-a cîștigat primul guvern „al lui” în urma incendiului de la „Colectiv”, un incendiu explicat de niște Nespecialiști în incendii, ci specialiști în explozii de mină – ceea ce este cu totul altceva. Dar care au protocol de colaborare cu SRI. Am făcut ancheta mea asupra acestui caz, și am postat rezultatele[1].

Apoi urmeaza zecile de mii de români care au murit cu zile fie internați forțat în spital în urma teste cu o marje enormă de eroare și care au luat covidul din spital murind, fie cei care au fost refuzați la tratament urgent sau operații. Mai avem o categorie – „dragii români” care ard ca torțele în spitalele păstorite de inepții unși de el. Azi, la Constanța, a fost al zecelea incendiu de cînd are guvernul lui pe „stil nou” – peste 30 de ruguri umane la Piatra Neamț, București, Constanța (ASTA înseamnă holocaust!).

L-am auzit pe nea găină (fiecare îi spune lui Iohannis în felul lui, eu la început îi spusesem boul suprem, dar apoi m-am gîndit că nu pot să batjocoresc în asa hal șeful statului, și am ales ceva neutru, ‘nea găină). Ca de obicei, a început cu regrete, condoleanțe familiilor, promisiuni că nu se va mai întîmpla, etc.

La rîndul lui, ineptul Cîțu (mai recent este permanent acuzat că acum 20 de ani a fost arestat două zile pentru conducere sub influența alcoolului – este un nimic, la vîrsta lui mi s-a întîmplat și mie, dar nu m-a prins miliția; altele sînt întrebările care trebuie să i se pună) regretă, este revoltat, promite anchete, măsuri, sancțiuni. Iar o să vină firma de casă a SRI de la Petroșani care va escamota adevărul.

Între timp, echipa criminală condusă de Iohannis (așa văd eu lucrurile, și am argumentat în multe rînduri) își continuă treaba. Și pe banii mei, plătiți cu titlu de impozit, cumpără prin premii și tombole naivi dintr-o populație imbecilizată într-un ritm incredibil, care aleg o sinucidere inconștientă acceptînd un pretins vaccin, care încalcă orice norme științifice de testare prealabilă (ani de zile de studii, cercetări, experiențe, teste, etc.) și care iată, are un efect foarte limitat (nu pe viață, cum am avut parte noi, pe cînd vaccinurile erau produse de români, la „Institutul Cantacuzino”) și conduce chiar la deces.

Dumnezeu să-i ierte pe proști, căci la urma urmei tot oameni sînt și ei. Dar nu cînd afectează și pe noi.” !!! 🙂 🙂 🙂

Sursa :

https://www.art-emis.ro/analize/romania-tara-presedintilor-criminali

 • Ca să mă apuc acum să postez despre toți cei 5 ( cinci) PREȘEDINȚI din ultimii 32 de ani , ar însemna să mă apuce NOAPTEA în fața laptopului, așa că RENUNȚ !!! 😦 😦 😦
 • În spiritul ADEVĂRULUI pe care toți ROMÂNII de bună credință îl IUBESC și-l PROMOVEAZĂ , ca simplu plătitor de TAXE și IMPOZITE încă de la început de AN calendaristic , conștient de faptul că voi fi catalogat de DELATORII plătiți sau neplătiți de ” statul EȘUAT” în fel și chip în GÂND , căci în SCRIS ( comentarii) NU au CURAJUL să o facă ,spun cu subiect și predicat că, dintre cei 4 ( patru) PREȘEDINȚI din fotografia din articolul sus REPUBLICAT prin ” copy paste” FĂRĂ nici o MODIFICARE , Klaus WERNER Johannis este de departe cel mai ” CRIMINAL” dintre toți !!! 😦 😦 😦
 • Cine dorește să mă CONTRAZICĂ , este LIBER să o facă dar să prezinte și DOVEZI !!! 😦 😦 😦
 • În JUSTIFICAREA afirmației ” CRIMINAL” , pe lângă cele prezentate de AUTORUL articolului sus REPUBLICAT ,pe http://aliosapopovici.wordpress.com/2014/10/03/ sunt prezentate și alte DOVEZI furnizate inclusiv de INSTANȚELE de JUDECATĂ , din ” România educată” de coaliția parlamentară și de guvernare a lui Klaus WERNER Johannis , ” pas cu pas” gestionată spre HAOS economic, social, politic și pandemic !!! 😦 😦 😦
 • Iar ca ” tacâmul să fie complet” și DOVEZILE actuale la și mai mare VEDERE , recomand accesarea măcar a POSTULUI

Alioșa .

Unul mai ȘMECHER ca altul .

octombrie 12, 2021

În loc de motto:

” Cîțu și Kurz

12 octombrie 2021 Cornel Nistorescu Editorial45

Nu seamănă de nici un fel, dar sunt aproape identici la capitolul șmecherii. Deja locul lui Sebastian Kurz a fost ocupat de diplomatul Alexander Schallenberg, lucrurile au reintrat în normal. Kurz, adio! Austria are alt premier, ancheta privind folosirea fondurilor publice în niște afaceri de mistificare de sondaje și pentru pomădat imaginea junelui premier va continua. Cu dosar penal, fără, cu amendă sau cu o condamnare. În doar cîteva zile, țara a revenit la normalitate, de parcă nimic nu s-ar fi întîmplat, în vreme ce parchetul austriac își face treaba.

În țara noastră, premierul Florin Vasilică Cîțu și-a adunat primarii liberali, le-a promis fonduri din cele aflate la dispoziția sa cu o singură condiție. Să-l susțină la Congresul PNL în competiția cu Ludovic Orban. A cîștigat ușor și premierul victorios la Congresul PNL a distribuit promisiunea de 1 miliard de lei cu preponderență la primarii liberali care l-au susținut la congres. La pesediști a dat puțin, la USR, pentru că au votat moțiunea, mai nimic. Și cam la fel, pentru celelalte partide.

Legea 15/1999, republicată și actualizată, cunoscută drept Legea răspunderii ministeriale, precizează la art 8, 9 și 20:
”Art 8 (2) constituie, de asemenea, infracțiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte săvârșite de către un membru al Guvernului:

a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termen de 30 de zile de la solicitare, informaţiile şi documentele cerute de acestea în cadrul activităţii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 110 alin. (1) din Constituție;

b) emiterea de ordine normative sau instrucţiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie sociala, convingeri, vârsta, sex sau orientare sexuala, apartenenta politica, avere sau origine socială, de natură să aducă atingere drepturilor omului. (3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepsește.

Articolul 9 (1) În cazul săvârșirii de către membrii Guvernului a unor infracțiuni în exercițiul funcției lor, altele decat cele prevăzute la art. 8, se aplică pedeapsa prevăzută de legea penala pentru acele infractiuni”.

Articolul 20. Urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor se efectuează de către Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, iar judecarea acestora, de către Curtea Supremă de Justiţie, potrivit legii.

Simplu ca bună ziua. Primul ministru a folosit funcția și bugetul public pentru satisfacerea unui interes politic propriu. Parchetul de pe lîngă Curtea Supremă de Justiție ar trebui să înceapă de îndată investigarea modului în care Florin Vasilică Cîțu a distribuit fondurile aflate la dispoziție pentru a recompensa serviciile politice făcute de diverși primari la alegerile de la Congresul PNL.

Pînă la o discuție despre șansele premierului Zero de a forma un guvern, Dacianul Cioloș, pînă la alcătuirea unei majorități, ne aflăm în fața unei cercetări penale de urgență privind modul în care premierul a dispus repartizarea banilor publici.

Este vorba de un premier cunoscut pentru detenție și alte fapte discutabile, păguboase pentru buget și pentru populație.” .

Sursa :

Alioșa .

Campionul luptei anticorupție din P.P.E. ,cancelarul austriac Sebastian Kurz , a DEMISIONAT după acuzații de CORUPȚIE .

octombrie 10, 2021

Motto:

” Sebastian Kurz, cancelarul austriac care dădea României lecții despre statul de drept, a demisionat după acuzații de corupție

Ioana Ivan 10/10/2021

Sursă – Facebook Klaus Iohannis

” Primul din stânga imaginii de mai sus este președintele României ,

” Klaus Werner Iohannis (ortografiat în germană Johannis, n. 13 iunie 1959SibiuRomânia) este un politician român de etnie germană, care din 21 decembrie 2014 ocupă funcția de președinte al României. Iohannis a fost profesor de fizică și inspector școlar înainte de a deveni primar al municipiului Sibiu în anul 2000, funcție în care a fost reales în 2004, 2008 și 2012, de fiecare dată din partea Forumului Democrat al Germanilor din România. În 2007 Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană, lui Iohannis fiindu-i atribuit meritul de fi modernizat infrastructura și pus în valoare potențialul economic și turistic al orașului. În 2009, după căderea primului guvern Emil Boc, Iohannis a fost propus de către Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Social Democrat (PSD) pentru funcția de premier, însă președintele Traian Băsescu a refuzat să-l nominalizeze. În 2013 Iohannis a devenit membru al PNL, dobândind funcția de prim-vicepreședinte, iar pe 28 iunie 2014 a devenit președintele partidului. În scurtul său mandat de președinte al partidului, a format o alianță cu Partidul Democrat Liberal (PDL) și a pus bazele unei viitoare fuziuni între cele două partide. Alianța, denumită Alianța Creștin Liberală (ACL), l-a promovat drept candidat la alegerile prezidențiale din 2014, pe care le-a câștigat în al doilea tur de scrutin, în care a obținut 54,43% din voturi, învingându-l pe candidatul PSD, prim-ministrul în funcție Victor Ponta. La 24 noiembrie 2019, a câștigat în al doilea tur de scrutin, în care a obținut peste 66,09% din voturi, împotriva candidatei PSD Viorica Dăncilă.” .

Sursa informațiilor versus Johannis :

https://ro.wikipedia.org/wiki/Klaus_Iohannis

 • Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz, suspectat că ar fi implicat într-o afacere de corupție, și-a anunțat demisia sâmbătă seara, informează AFP.

„Vreau să mă retrag pentru a pune capăt blocajului, a evita haosul și a asigura stabilitatea”, a declarat el reporterilor din Viena, potrivit Reuters.ADVERTISINGKurz a indicat totodată că-l propune pe ministrul de externe Alexander Schallenberg, un diplomat de carieră, drept succesor al său.De la anunțarea miercuri de către parchet a deschiderii unei anchete care-l vizează în urma unor acuzații de corupție, Kurz a fost presat să se retragă, scrie Agerpres.Liderul în vârstă de 35 de ani refuzase până acum acest gest, denunțând acuzațiile drept „fabricate”, însă Verzii, partenerii juniori ai conservatorilor la guvernare, și-au intensificat în ultimele zile criticile la adresa sa.Vineri, vicecancelarul Werner Kogler, liderul ecologiștilor, a declarat că Sebastian Kurz „nu mai este apt să-și exercite funcțiile”, după discuții cu liderii celorlalte partide.Se crede că Sebastian Kurz a folosit în trecut fonduri guvernamentale pentru a-și asigura o acoperire media favorabilă.Potrivit acuzațiilor, între 2016 și 2018, articole elogioase și sondaje de opinie „parțial manipulate” au fost publicate în schimbul achiziționării de spațiu publicitar de către Ministerul Finanțelor, condus la acea vreme de către conservatori.Kurz și alți nouă suspecți, precum și trei organizații, sunt cercetați pentru diverse infracțiuni legate de acest caz. Au fost efectuate percheziții, în special la sediul Partidului conservator ÖVP și la cancelarie.

În 2018, Kurz dădea României lecții despre statul de drept

Statul de drept trebuie luat în serios, a avertizat premierul Austriei, Sebastian Kurz, aflat în vizită la București. Declarația a fost făcută după întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis.

„Vreau să vă mulțumesc pentru că, în calitate de președinte, întotdeauna ați urmărit, ați avut grijă de democrație, de statul de drept. Eu spun că este ceva hotărâtor ca noi, statele din Uniunea Europeană, să luăm în serios statul de drept și democrația, pentru că acestea reprezintă baza pentru viața noastră în Uniunea Europeană. Să trăim în pace, în libertate și în bunăstare. Fără stat de drept nu am avea fundamentele necesare”, a spus Sebastian Kurz la conferința de presă comună de la Cotroceni.

Întrebat dacă România este pregătită să preia președinția Consiliului UE și dacă este îngrijorat de viitoarele evoluții din România, cancelarul austriac a răspuns: „Poate că în ceea ce privește statul de drept si democrația este important ca atunci când există o evoluție negativă, să reacționăm, să încercăm să corectăm, pentru că acestea două reprezintă baza pentru conviețuirea în pace și libertate, baza pentru ca fiecare om să poată trăi în siguranță și cu drepturi egale în Europa. Mă gândesc că trebuie să fim foarte atenți și să acționăm atunci când apar evoluții deviante. Mă bucur că prin președintele din România avem un garant al acestor chestiuni, este cineva care urmărește și reacționează pentru a corecta”.

„În ceea ce privește pregătirea președinției UE, pot să spun că președintele Klaus Iohannis se bucură de recunoaștere, are experiență în activitatea Consiliului și pentru mine și pentru toți din Consiliu este un partener de discuții apreciat și știu că predarea, cel puțin la noi doi, se face complet neproblematic”, a mai spus cancelarul austriac, potrivit Digi24.

Cancelarul Kurz a amenințat România cu plecare firmelor austriece

Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a declarat, de asemenea, la Palatul Cotroceni, întrebat dacă firmele austriece ar putea pleca din România din cauza măsurilor fiscale anunțate, că nu Guvernul le spune companiilor ce să facă, precizând însă că acestea „ar putea să își facă bagajele să plece”.

„Ca să fiu cinstit, eu nu îmi fac griji pentru firmele austriece, deoarece știu ce firme sunt aici. Sunt unele mari, cum ar fi OMV, Estern Bank. Ar putea să își facă bagajele să plece, dar nu îmi fac griji pentru ele. Îmi fac griji pentru mediul economic din România. Anumite modalități de stabilire a prețurilor afectează prețurile la consumator. Ar trebui să fie util ca cei care se gândesc să se gândească nu doar la măsuri care sună bine, iar la finalul zilei oamenii să nu-și mai permită lucruri pentru că au crescut prețuri. România a avut creștere economică 4%. Dificultăți pentru oamenii mici pot să apară”,

a declarat cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, la Palatul Cotroceni ( NB : în decembrie 2018)

https://www.zf.ro/eveniment/declaratii-precedent-cancelarului-austriac-sebastian-kurz-bucuresti-spun-firmelor-austriece-faca-ar-putea-faca-bagajele-companiile-austriece-controleaza-industria-petroliera-sectorul-bancar-17793977

Sursa :

Sebastian Kurz, cancelarul austriac care dădea României lecții despre statul de drept, a demisionat după acuzații de corupție

Alioșa .

Nemulțumirea românilor față de ” guvernul meu” , PNL(PDL)&UDMR , se manifestă ” pas cu pas”.

octombrie 4, 2021

În loc de motto :

” Munții noștri , AUR poartă” !!! 🙂 🙂 🙂

 • Pentru a se înțelege și mai bine sensul TITLULUI de mai sus , recomand cu mândrie patriotică ACCESAREA măcar a posturilor :

Dictatura Sanitară a fost invocată la toate protestele de sâmbătă

RO-Exit și Doamne, ajută! Reportaj de la proteste: „Mai bine mort, decât vaccinist”

La protestele de sâmbătă am văzut oameni tineri, bătrâni, blonzi, bruneți, înalți, scunzi, daci, preoți, bărbați, femei, bebeluși. Am mai văzut câini, porumbei, steaguri și lideri politici care au confiscat mulțimile, așa cum confisca poliția pe vremuri blugii de contrabandă. 

La protestele de sâmbătă am văzut oameni cu dantură impecabilă și oameni fără dinți, săraci și bogați, grași și slabi. Toți însă supărați. Aviz celor care subestimează valul de frustrare pe care se cațără, pe o placă de surf cu lup dacic desenat în relief, George Simion și AUR. 

A fost o zi așa cum e bună parte din România de astăzi: isterică, contorsionată, frustrată, confuză și pe alocuri naivă. Iar cei aproximativ 10 mii de oameni care au ieșit în stradă la București au demonstrat-o. 

Cum s-a organizat AUR 

Auuuu, auuuuu, auuu: Jos Cîțuuuu!”, urlă ca o galerie de fotbal oamenii adunați la Piața Universității, la protestul AUR. „Jos marele capital! Scoateți banii din bănci! Jos multinaționalele!”, urlă oamenii adunați în Piața Victoriei, la protestul organizat de Starea de Libertate și periferic Frăția Ortodoxă. „Ne omoară părinții în spitale! Revoluție!!!”, urlă în același timp și Diana Șoșoacă, senatoarea care a organizat la rându-i un protest în fața Guvernului României. 

La ora 15.00 simpatizanții AUR se adunau în puncte cheie, stabilite pentru fiecare sector. La Obor, în fața magazinului, nu erau mai mult de zece protestatari. Făceam poze și un tânăr se ținea după mine ca scaiul. Când am lăsat telefonul jos, m-a întrebat: „Frățicăse dă ceva aici, dacă mă bag și eu?

L-am direcționat spre liderii AUR de la Obor, nu știu dacă l-au lăsat cu mâna goală sau nu. 

Lumea a început apoi să se adune, ușor-ușor. Pe Noi suntem Români s-a decis că „plecăm pe jos spre Universitate”. De altfel, tot Oborul a primit sâmbătă un fluturaș pe care scria clar de ce e nevoie de acțiune: „Ne închid școlile”, „Te hrănesc prost cu alimente scumpe” sau „Nu te lasă să-ți vezi familia de Crăciun”, scria, printre altele, pe bucata de hârtie în care ar fi putut la fel de bine să fie înfășurată și România, dar și o șaorma cu de toate. 

Suntem AUR, da!” Liderul de la Obor se uită după o femeie, din spate. Pentru neam și țară, zice. Flutură steagul. Se uită după o alta, care i-a trecut prin față. „Dă-ți masca jos”, îndeamnă în jur. Îmi sună a invitație voyeuristă, nu e cazul, așa că plec spre Universitate, să văd ce ne așteaptă acolo. Pe fundal se strigă ceva de Arafat, pe care partidul naționalist de opoziție l-a rebotezat cu o poreclă inspirată de Turkish Delight.

Piața Universității. Preoți cu crucea-n frunte și secta Danei Budeanu

La Universitate-Fântâni, la ora 16.00, sunt adunați pe trotuar vreo 2 mii de oameni. Se strigă mult „Libertate” și se aude tocmai de jos, din pasaj. Metroul e plin, semn că protestul nu va fi un fiasco. 

„Am factura 35 de milioane la lumină, de asta am ieșit în stradă. Am mama bolnavă, am copii”, se justifică unul dintre protestatari. La câțiva metri mai încolo, două grupuri se ceartă. Partea mai radicală o acuză pe cealaltă că l-a votat pe Iohannis. Se gesticulează mult de tot. Nimeni nu poartă mască. 

„Libertate noi iubim, 
Ori învingem,
Ori murim!” se aude la o portavoce.

Mesajul e rapid și robotic preluat de mulțime, inclusiv de un domn care merge comic, ca într-un film mut, din cauza unei pancarte uriașe în care e îmbrăcat și pe care e citat marele nostru poet național, Mihai Eminescu. 

De pe scenă e avertizat președintele Iohannis. Se apropie suspendarea, zice o voce spartă cu alte cuvinte, ceva mai rele și apucate. 

„Când ai să fii mare și o să-ți dorești ceva, ei or să-ți spună că nu se poate. Înțelegi, frumoasa mea? Să știi că eu am mulți copii cuminți ca tine, la clasă” – o învățătoare educă o fetiță care-și ține mama de mână. Se uită când la doamna străină, când la maică-sa. Ce se întâmplă în jurul ei e deopotrivă e palpitant și confuz. 

Lângă ele, trei doamne-bunici, cu multe primăveri în buchetul vieții, stau de vorbă. Le întreb de ce au ieșit la protest. „Uite, așa! Ca să ne aflăm în treabă”, îmi răspund. „Luăm aer”, adaugă șugubăț una dintre ele. 

Un pic mai încolo, cineva îmi spune că „dacă nu fac vaccinul nu știu ce. Nu-i normal”. Ce? întreb. „Nu știu ce”, mă lămurește. 

Un domn cere insistent să-i fac o poză. Are un mesaj important: „Stop privatizarii Hidroelectrica!”. 

Hidroelectrica. Perla coroanei companiilor de stat. Vaca de lapte de la care suge guvernul dividende speciale. CA-ul numit politic. Bani pe țeavă. De ce ar privatiza cineva cel mai profitabil producător de energie electrică din România? întreb.

„Cîțu a zis că vinde. Acțiuni, neacțiuni, e o stratagemă. Ăștia vând tot, ciuma liberală. Din un euro face preț șapte. Nu ne vindem țara!”

În câteva zone din Piața Universității miroase a tămâie. Pâlcuri de enoriași țin icoane și cruci în mână: sunt ca Luna, sateliți naturali în jurul sutanelor. Preoții stau ca niște influenceri în spate. Unul singur, venit de la Bistrița, se limitează la a spune că a venit la protest pentru „conservarea culturii și identității naționale și creștin-ortodoxe”. În câteva zone din Piața Universității miroase a tămâie.

Nu este doar un protest al habotnicilor. Latura creștin-ortodoxă e poate mai prezentă ca în alte rânduri, dar nu e dominantă. 

„Am ieșit din case pentru că nu vrem acasă” – spune o adolescentă. Prietenele ei o aprobă și vorbesc de segregare. Nu s-au vaccinat, pentru că serul a fost inventat prea repede. Nu se vor vaccina și nici nu vor accepta dictatura sanitară, ne avertizează. 

La ora 17.30 acalmia e întreruptă de apariția Dacului Liber. Hype-ul cu Dacul Liber e întrerupt apoi de apariția lui George Simion pe scenă. Lângă el, Claudiu Târziu. Doi preoți. Și lideri sindicali de la Crucea (jud. Suceava) și Hunedoara. Microfonul trece dintr-o mână în alta cum trec produsele de la Mega Image prin scanner. Cât timp cineva vorbește la microfon, ceilalți își șoptesc lucruri. 

„Suntem străini în țara noastră”. „Sistemul mondial care ne guvernează ne-a dus la ruină”. „Criminalii ăștia ne închid minele”„Huooooo. huooooo!”.

De unde ești?” îl întreb pe un protestatar care ține un carton cu „Suceava” în mână. „Broșteni, județul Suceava”, răspunde. E într-un grup de șase. A venit cu autocarul, de dimineață. „De ce ai venit?” mai întreb. „Soră-mea e șefă de filială la AUR”, mă lămurește. 

Brașovul e aici? Esteeeeee! Carașul e? Eeeee!!!! Hunedoara e? Esteeee. Argeșul, Constanța!!!!

George Simion poartă o tunică neagră de haiduc cu inserții aurite. Joacă perfect, mai ceva ca Marius Manole. Acoperă scena, face contact cu toate punctele cardinale. Mulțimea e în delir. 

„Dacă nu dăm azi guvernul jos, mâine or să ne ia dreptul la viață!” – vociferează un lider sindical. Lumea a rupt deja trotuarul și a ocupat tot bulevardul. Se incantează Tatăl Nostru. Sufrageria unui om al străzii, amenajată la Piața Universității, e pângărită de tălpile hoardelor nemulțumite de țara lor. 

E o chestiune de moment. Musafirii neinvitați pleacă la 18.30 spre Guvern. „Ieșiți din casă, dacă vă pasăăă” – oamenii au pornit în marș spre Piața Victoriei și au predat serii Fântânile. Băieții de la restaurante ies și filmează. Doi lucrători sri-lankezi își fac selfie-uri, uimiți de ce văd. Pe Magheru, liderul AUR Claudiu Târziu se pozează cu fanii.

Ora 19.00. Ajungem la Guvern. Ne întâmpină Diana Șoșoacă. 

Piața Victoriei. Ro-Exit, cel mai periculos mesaj urlat de stradă 

Derută totală. În dreapta, senatoarea Șoșoacă o introduce din nou pe Antonia, o elevă de zece ani. Am mai ascultat-o o dată, acum un an. Copilul are același discurs, în care detaliază cum e persecutat de colegi și profesori pentru că nu poartă mască. „Huooooo”, o crește mulțimea. 

E abia încălzirea. „Românii sunt uciși în spitale de dictatura sanitară și Arafat”. Jandarmii care îndeplinesc ordine sunt trădători de țară. „Când ajungem la putere, noi patrioții, voi veți plăti.”

În colțul Șoșoacă se vorbește mult despre trădători și trădare de țară, deși apelul generic e la unitate. Lângă mine un tip se uită mistic și pătruns în sus, spre cer. E în transă, așa că plec repede de acolo. „Suntem 100 de mii de români în stradă”, susține Diana Șoșoacă. Uraaaaa, uraaaaa!!! răspunde strada.

Daniel Gașpar ia cuvântul. Activistul ar fi fost internat trei luni la Psihiatrie cu forța, pentru că a refuzat masca și vaccinul. Vorbele lui sunt cu fade out, se pierd pe măsură ce ajung aproape de a doua scenă improvizată în Piața Victoriei. E scena site-ului Active News, a mișcării Starea de Libertate. Pe scândură e și Nașul, aka Radu Moraru, dar și folkistul Vlad Pârău. 

Se cântă Imnul Golanilor, variantă adaptată. „Mai bine viu, decât USR-ist!”, „Mai bine mort, decât vaccinist”. Aici numărătoarea s-a oprit la 30 de mii de protestatari, departe așadar de suta de mii de la cealaltă scenă. 

În următoarea jumătate de oră Starea de Libertate ne cere să boicotăm: marele capital, marile magazine, comercianții străini, restaurantele care ne discriminează, băncile. Românii sunt îndemnați să-și retragă toți banii din bancă și să înțeleagă că rata de vaccinare actuală arată că „noi suntem majoritatea”

Totul culminează cu RO-EXITTT, RO-EXITTTT, pentru că „am intrat în Uniunea Europeană pentru libertate și bunăstare și am găsit dictatură sanitară și sărăcie”. Din nou, mullțimea preia robotic mesajul Ro-Exit, spre mulțumirea scenei și a folkistului Vlad Pârău. 

La ora 22.00 la Piața Victoriei mai sunt cel mult trei sute de oameni. Se spune că a avut loc „congresul poporului” și sentimentul e unul de izbândă. În metrou se urcă protestatari. O doamnă blondă e uimită că sunt destul de mulți pasageri pe traseu. 

„Uite bă, câtă lume e în metrou”, spune cu voce tare.

 „N-ați venit la protest”, îi ceartă pe cei din jur.

 „Nu-i nimic”, continuă umbra Dianei Șoșoacă în metrou la Victoriei.

 „Ne înarmăm și revenim”.

Sursa :

https://pressone.ro/protest-aur-guvern

 • Alioșa .